OSIR BRODNICA
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY BRODNICA

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY BRODNICA

Klub zajmuje się planowaniem i organizowaniem życia sportowego dzieci i młodzieży, angażuje uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, organizuje zajęcia sportowe i zajmuje się działalnością sportową ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji zdrowotnej i wychowawczej. Prezes Zenon Rosiński.