OSIR BRODNICA
Szkoła Tenisa Ziemnego (Wojciech Kryger)