OSIR BRODNICA
Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzącących „PIONEK”- zajęcia na kręgielni

Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzącących „PIONEK”- zajęcia na kręgielni