OSIR BRODNICA
WŁOCŁAWSKO-BRODNICKI KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH „PIONEK”

WŁOCŁAWSKO-BRODNICKI KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH „PIONEK”

Niewidomi trenujący w kręgielni brodnickiego OSiR są przykładem, że w sporcie nie ma barier i zbijają kręgle po mistrzowsku. Trening, umiejętności i talent – to przepis na sukces. Jednak tym sportowcom zaangażowania pozazdrościć mogą nawet pełnosprawne osoby: niewidomi i niedowidzący wkładają wiele czasu i serca rozwijając swoją pasję. Przy treningu niewidomi sportowcy korzystają ze wsparcia asystenta, który m.in. podaje kule, pomaga ustawić się, daje znak, kiedy można rozpocząć rzut. Znaczniki na podłodze pomagają ustawić się do rzutu, wymierzyć powtarzalną odległość. A potem wszystko zależy od precyzji rąk i siły rzutu