OSIR BRODNICA
TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” powstało w 1913 roku i z przerwami działa do dzisiaj. Obecnie skupia 10. dorosłych i 50. dzieci, na czele z naczelniczką Katarzyną Brózdą. 15 lat temu, podejmując pracę w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy, Katarzyna Brózda zaczęła działać w „Sokole” za namową byłej prezes Heleny Szczepaniak, wspólnie z koleżankami Jolantą Wójcik i Małgorzatą Pierścionek-Sarnowską. Ich działalność polegała na trenowaniu młodych „Sokołów” i braniu udziału w pokazach gimnastycznych oraz wieczornicach patriotycznych. W 2008 z powodu choroby pani prezes Szczepaniak ich działalność została jednak zawieszona. Od kwietnia 2020 roku nastąpiła jednak reaktywacja gniazda i znowu rozpoczęto zajęcia gimnastyczne, a Katarzyna Brózda przyjęła funkcję naczelnika TG „Sokół”, z nadania pierwszej po wojnie prezes Heleny Szczepaniak. Siedzibą brodnickich „Sokołów” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.