WODNY PLAC ZABAW ZAMKNIĘTY, WYKRYTO BAKTERIĘ E- COLI
WODNY PLAC ZABAW ZAMKNIĘTY, WYKRYTO BAKTERIĘ E- COLI

WODNY PLAC ZABAW ZAMKNIĘTY, WYKRYTO BAKTERIĘ E- COLI

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników i pracowników OSiR w Brodnicy, pomimo oczekiwania na ostateczny raport laboratorium, podjęliśmy decyzję o czasowym zamknięciu wodnego placu zabaw na kilka najbliższych dni oraz o przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji.

Najprawdopodobniejszym źródłem pochodzenia tej bakterii jest…człowiek lub zwierzę. Niestety, nasze prośby, by nie wprowadzać psów na kąpielisko, nie kąpać ich w miejscu przeznaczonym dla dzieci, nie odnoszą skutku.

Powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne nie są wystarczające do usunięcia tej bakterii, dlatego konieczne było zamknięcie obiektu i przeprowadzenie specjalnej procedury oczyszczania wody oraz infrastruktury. Mamy nadzieję, że żaden z użytkowników nie doznał szkody, a przerwa w funkcjonowaniu obiektu będzie ograniczona do minimum. W tym czasie zachęcamy do korzystania z kąpieliska, na którym regularne badania nie wykazały obecności niepożądanych bakterii.

Jednocześnie zapewniany, że OSiR Brodnica – miejska przestrzeń sportu przestrzega wszystkich zasad higieny oraz bezpieczeństwa i regularnie dezynfekuje swoje obiekty. Tymczasowe zamknięcie i dodatkowa dezynfekcja są konsekwencją dążenia do utrzymania najwyższych standardów i dbałości o bezpieczeństwo użytkowników.