OSIR BRODNICA
ZAKOLE (PRZYSTAŃ KAJAKOWA)

ZAKOLE (PRZYSTAŃ KAJAKOWA)

Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy, historycznego miasta w województwie kujawsko-pomorskim, malowniczo położonego po obu stronach Drwęcy – jednej z najczystszych polskich rzek, z największym ichtiologicznym rezerwatem przyrody.
Walory przyrodniczo-geograficzne Pojezierza Brodnickiego stanowią doskonałe warunki dla turystyki kajakowej. Sprzyja temu położona w pobliżu OSiRu, PRZYSTAŃ KAJAKOWA NA ZAKOLU DRWĘCY – idealne miejsce dla kajakarzy, w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. ZAPRASZAMY!